Het Bestuur

Onze vereniging wordt geleid door een zevenkoppig bestuur, bestaande uit onderstaande personen. De leden van het bestuur worden via de Algemene Ledenvergadering gekozen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de vereniging en streeft ernaar de leden te betrekken bij verenigingstaken.

Onze visie

Een toonaangevende voetbalvereniging

DESZ wil binnen de regio uitgroeien tot een toonaangevende voetbalvereniging op het gebied van sportieve prestaties, maatschappelijke betrokkenheid en verenigingsleven, waarin wij een voorbeeld willen vervullen voor anderen.

Bestuur

Martin Pastink

Voorzitter & scheidsrechterscom. 038 386 68 34
voorzitter@desz.nl

Adriaan ter Horst

Secretaris a3terhorst@gmail.com

Herman Mones

Penningmeester & kantinebeheer 038 386 78 64
penningmeester@desz.nl

Vacant

Beleid & vrijwilligerszaken

Robert-Jan de Vries

Sponsor & PR bestuur@desz.nl

Gerjan Kronenberg

Jeugd- en seniorenzaken 06 10 32 29 73
jeugdenseniorenzaken@desz.nl

Atze ten Klooster

Accomodatiebeheer 06 30 75 04 79
atze1953@hetnet.nl

Organisatiestructuur

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van onze bestuursleden, hoe ziet de organisatie structuur van DESZ eruit?

Beleidsdocumenten

Om onze vereniging optimaal te laten functioneren, ontkomen we niet aan regeltjes, artikelen, documenten en bepalingen.

  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 2J klasse
  • 27 teams