Het Bestuur

Onze vereniging wordt geleid door een bestuur, bestaande uit onderstaande personen. De leden van het bestuur worden via de Algemene Ledenvergadering gekozen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de vereniging en streeft ernaar de leden te betrekken bij verenigingstaken.

Onze visie

Een toonaangevende voetbalvereniging

DESZ wil binnen de regio uitgroeien tot een toonaangevende voetbalvereniging op het gebied van sportieve prestaties, maatschappelijke betrokkenheid en verenigingsleven, waarin wij een voorbeeld willen vervullen voor anderen.

Bestuur

Raymond Spijkerman

Voorzitter voorzitter@desz.nl

Marjan Rosloot

Secretaris 06 - 37 32 43 74
secretaris@desz.nl

Johan Zoutman

Penningmeester 06 - 27 50 01 02
penningmeester@desz.nl

Gerjan Kronenberg

Beleving & vrijwilligers 06 - 10 32 29 73
beleid@desz.nl

Maarten Driessen

Sponsoring & PR 06 - 33 61 49 99
sponsoring@desz.nl

Gerjan Spit

Jeugdzaken 06 - 52 66 63 90
jeugdzaken@desz.nl

Niels de Jonge

Seniorenzaken seniorenzaken@desz.nl

Atze ten Klooster

Accomodatiebeheer 06 30 75 04 79
atze1953@hetnet.nl

Yvonne Kisjes

Kantinebeheer 06 - 21 92 76 66
yvonne.kisjes@ziggo.nl

  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 3D klasse
  • 24 teams