Het Bestuur

Onze vereniging wordt geleid door een zevenkoppig bestuur, bestaande uit onderstaande personen. De leden van het bestuur worden via de Algemene Ledenvergadering gekozen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de vereniging en streeft ernaar de leden te betrekken bij verenigingstaken.

Onze visie

Een toonaangevende voetbalvereniging

DESZ wil binnen de regio uitgroeien tot een toonaangevende voetbalvereniging op het gebied van sportieve prestaties, maatschappelijke betrokkenheid en verenigingsleven, waarin wij een voorbeeld willen vervullen voor anderen.

Bestuur

Jitse Antuma

Voorzitter 06 - 22 80 11 77
antuma@kpnplanet.nl

Adriaan ter Horst

Secretaris secretaris@desz.nl

Herman Mones

Penningmeester & kantinebeheer 038 386 78 64
penningmeester@desz.nl

Gerjan Kronenberg

Beleid- & vrijwilligerszaken 06 - 10 32 29 73
beleid@desz.nl

Robert-Jan de Vries

Sponsor & PR bestuur@desz.nl

Gerjan Spit

Jeugdzaken 06 - 52 66 63 90
jeugdzaken@desz.nl

Harold Joosten

Seniorenzaken 06 - 18 51 37 40
haroldjoosten@live.nl

Atze ten Klooster

Accomodatiebeheer 06 30 75 04 79
atze1953@hetnet.nl

Organisatiestructuur

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van onze bestuursleden, hoe ziet de organisatie structuur van DESZ eruit?

Beleidsdocumenten

Om onze vereniging optimaal te laten functioneren, ontkomen we niet aan regeltjes, artikelen, documenten en bepalingen.

  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 2J klasse
  • 27 teams