Nieuws

Week van de Scheidsrechter 2021

Bekijk alle foto's!
Auteur: Jaap Muis. Foto's: 5

Dinsdag 12 oktober | Net als in voorgaande jaren, spreekt de KNVB ook dit jaar de wens uit om zoveel mogelijk voetballers en voetballiefhebbers de scheidsrechter te laten bedanken voor hun waardevolle inzet, en daarom was er opnieuw de Week van de Scheidsrechter, en wel van 25 september t/m 3 oktober. Voetbal wordt er namelijk zoveel leuker op met een enthousiaste scheidsrechter op het veld.

Wat lang niet iedereen beseft, is dat de KNVB in de loop van de jaren steeds minder scheidsrechters tot haar beschikking heeft gekregen om alle amateurwedstrijden te laten leiden, wat onder andere een logisch gevolg is van natuurlijk verloop (met name vergrijzing), maar helaas en vooral! ook van al vele jaren te beperkte aantallen nieuwe aanmeldingen. Zo heeft men vanwege de coronapandemie het afgelopen anderhalf jaar geen cursussen kunnen organiseren voor aspirant-scheidsrechters, en dat laatste gaan we als vereniging dit seizoen dus echt allemaal goed merken. Het betekent namelijk automatisch dat er nóg méér dan voorheen een beroep dient te worden gedaan op clubscheidsrechters. Het grootste deel van de wedstrijden bij SV DESZ wordt wekelijks gefloten door eigen leden van SV DESZ, die door middel van het uitoefenen van hun geliefde hobby aanzienlijk bijdragen aan het spelplezier van de meeste DESZ teams, plus natuurlijk aan dat van de bezoekende tegenstanders. Onze vereniging heeft gelukkig een aantal goede clubscheidsrechters die samen een schat aan ervaring vertegenwoordigen, en daarnaast wordt een aantal wedstrijden wekelijks geleid door spelende jeugdleden en welwillende ouders. En laten we vooral ook de vele assistenten langs de lijn niet vergeten, wiens belangeloze inzet toch ook echt onmisbaar is voor een sportief verloop van de talloze wedstrijden, en dat week-in-week-uit opnieuw.

Als scheidsrechter sta je letterlijk en figuurlijk middenin de sport. Misschien heb je je dit nooit zo gerealiseerd, maar fluiten is toch écht ook tópsport: het is geweldig voor je conditie (want: je wordt geacht met elke aanval en afgeslagen aanval mee te bewegen) en de kans op blessures is beduidend kleiner dan als speler; je leert pijlsnel beslissingen te nemen (wat ook kan inhouden dat je besluit om juist níet te fluiten denk hierbij aan de voordeelregel), en je leert om te gaan met terechte en onterechte kritiek, emoties en voor alles..... dat je steeds weer opnieuw eerlijk en onbevooroordeeld je beslissingen moet zien te nemen. Natuurlijk ben en blijf je als clubscheidsrechter in je hart toch echt ook een DESZ-er, maar in het veld dienen beide teams erop te mogen vertrouwen dat je samen met de assistenten volstrekt neutraal de wedstrijd tot een goed einde brengt. Vlaggen en vooral fluiten is dus echt wel cool, en de vaardigheden die je daarbij extra ontwikkelt, zullen je ook in de maatschappij bijzonder goed van pas kunnen komen.

Zo hebben het bestuur en de scheidsrechterscommissie op zaterdag 2 oktober jl. de scheidsrechters in het zonnetje gezet door een tas met inhoud aan te bieden. Laten wij nu samen als voetballers de komende weken en liefst eigenlijk ook gedurende het gehele verdere verloop van de competitie eens wat extra dankbaarheid en daarmee respect betuigen aan de clubscheids en de clubassistenten, want er komt echt wel het nodige bij kijken om al onze wedstrijden blijvend te kunnen bezetten met enthousiaste clubscheidsrechters! En kriebelde het al langer bij je als (oud-)speler, (-oud-)speelster, of als ouder, en zou je zeker na het lezen van dit artikel misschien ook wel iets meer willen doen op het gebied van fluiten en / of vlaggen, schroom dan niet om contact te zoeken met de scheidsrechterscommissie. Contactgegevens staan keurig op de website vermeld. Laten we er met z'n allen ook voor de scheids en de assistenten een mooi seizoen van gaan maken!

Advertentie

Interfloor Tapijt & Vinyl
hoofdsponsor Interfloor Tapijt & Vinyl
Twitter
Fotoalbum
Bekijk alle fotoalbums >
  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 2J klasse
  • 27 teams