Nieuws

Vacature secretaris en bestuurslid Sponsoring & PR

Auteur: Het bestuur.

Dinsdag 22 oktober | DESZ heeft binnen het bestuur twee posities vacant. Per november 2019 ziet het bestuur graag een nieuwe secretaris en bestuurslid Sponsoring & PR.

Vacature Secretaris DESZ

Dit seizoen gaat Adriaan ter Horst zijn 8e jaar en laatste jaar in als secretaris bij DESZ. In november treedt hij af. Wij zoeken op deze positie een nieuwe kandidaat secretaris, deze zal in de vergadering van november 2019 benoemd worden als secretaris.

Belangrijke kernwaarde die de secretaris dient uit te dragen is:

SAMENDESZ (bij DESZ is niemand groter dan de club)

De taken van de secretaris van DESZ zijn:

 • Fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
 • Behandelen van ingekomen stukken.
 • De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.
 • Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen.
 • Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur. Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiĆ«le stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
 • Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar.
 • Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen.
 • Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties). |
 • Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel.
 • Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.
 • Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer

Vacature bestuurslid Sponsoring & PR

Dit seizoen gaat Robert-Jan de Vries zijn 8e jaar en laatste jaar in als bestuurslid PR & Communicatie bij DESZ. In november treedt hij af. Wij zoeken op deze positie een nieuwe kandidaat bestuurslid, deze zal in de vergadering van november 2019 benoemd worden als bestuurslid Sponsoring & PR.

Belangrijke kernwaarde die het bestuurslid PR& Communicatie dient uit te dragen is:

SAMENDESZ (bij DESZ is niemand groter dan de club)

De taken van de bestuurslid Sponsoring & PR van DESZ zijn:

 • Het werven van sponsors, die bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in geld en/of materialen beschikbaar te stellen aan de vereniging.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het sponsorbeleid.
 • Draagt in afstemming met de bestaande sponsor en PR-commissie zorg voor de samenstelling van aantrekkelijke sponsorpakketten, met middelen als: - Kleding (wedstrijdtenues, trainingspakken); - Reclameborden; - Wedstrijdballen; - Advertenties.

Eventuele aflopende contracten tijdig verlengen en zorgen dat de sponsorgelden conform contract binnen komen.

 • Actief werven van sponsors binnen het uitstralingsgebied van de vereniging.
 • Organiseren van activiteiten voor huidige en nieuwe sponsoren.
 • Bijvoorbeeld het organiseren van een sponsoravond voor nieuwe sponsoren of een activiteit organiseren om de relatie met de huidige sponsoren te onderhouden.
 • Draagt zorg voor ontvangst van sponsoren bij thuiswedstrijden van het 1e elftal.
 • Onderhoudt nauwe contacten en legt verantwoording af aan de penningmeester.
 • PR: Draagt zorg voor een uniforme communicatie weergave (logo's, etc) binnen DESZ
 • Hoofdverantwoordelijk voor de een actuele, nette en kwalitatieve website www.desz.nl
 • Tijdsinvestering: 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer

Wees sociaal en deel

Advertentie

Bert Leistra Makelaardij
clubsponsor Bert Leistra Makelaardij
Twitter
Fotoalbum
Bekijk alle fotoalbums >
 • Sinds 1946
 • 500 leden
 • 2J klasse
 • 27 teams