Nieuws

Update DESZ-beleidsplan 2019-2023

Auteur: Het Bestuur.

Woensdag 13 februari | Het nieuwe beleidsplan 2019-2023 wordt gepresenteerd tijdens de voorjaarsvergadering van 20 mei a.s. Er ligt nu een concept dat in eerste instantie wordt besproken binnen de commissies en ook de leden kunnen in de maand maart feedback geven, zodat er een gedragen beleidsplan ter tafel komt op de ledenvergadering. Het betekent niet dat iedereen het met alles eens hoeft te zijn, maar wel dat we zoveel mogelijk iedereen de gelegenheid willen bieden mee te praten en de eigen visie te delen. Dit proces willen we zorgvuldig doormaken, omdat de koers van onze vereniging alle leden aangaat (samenDESZ). Omdat niemand groter is dan de club sluiten we nadien de rijen en scharen ons eensgezind achter het gekozen beleid voor de komende jaren.

Belangrijk item in dit nieuwe beleidsplan is de samenstelling van de A-selectie voor de aankomende jaren.Het bestuur is van mening dat er voor de aankomende 2 seizoenen een aanpassing nodig is op dit aspect. Enerzijds om de kwaliteit van de selectie op 2e klasse niveau te behouden en anderzijds omdat we de toets willen doen op het DESZ DNA. Dit betreft het toekennen van DESZ DNA aan spelers, die meer dan 4 seizoenen tot de A-selectie behoren. Dit noemen we "de 4-seizoenen regel". Tevens vinden wij dat het DESZ-DNA gehalte sterk aanwezig dient te zijn binnen de A-selectie.In samenhang met de voorgestelde "4-seizoenen regel", dienen daarom ook 16 van de 20 selectiespelers over dit DESZ DNA te beschikken

Wij geven hiermee de commissie Seniorenzaken extra ruimte om nu een aantal gerichte spelers te werven. Belangrijkste voorwaarde die hierbij geldt is dat spelers van buitenaf niet de ontwikkeling talentvolle jeugdspelers van DESZ belemmeren. Aangezien we signaleren dat er hele goede lichtingen aan zitten te komen, willen we ook deze aanpassing niet verder doorvoeren dan 2 seizoenen. Daarna bekijken we dit beleidsstuk opnieuw en met name het ongewijzigde doel om talentvolle jeugdspelers door te laten stromen naar de selectie.

In alle openheid willen we dan ook het gesprek voeren over bovenstaande wijziging en we creëren de mogelijkheid voor onze leden om vragen hierover te stellen tijdens de bestuursvergadering van 20 februari tussen 19:30 en 20:00.

Hieronder de paraaf uit het nieuwe beleidsplan 2019-2023.

Beleid samenstelling A-selectie 2019-2021t.a.v. DESZ DNA

De visie van DESZ is om herkenbaar voetbal te spelen waarbij leden zich kunnen identificeren met de spelers die op het veld staan. Deze visie geeft tevens voldoening aan de tijd en energie welke trainers en leiders in deze spelers hebben geïnvesteerd. De kern van de selectie bestaat dus uit een grote kern "sluzigers"

Spelers hebben een 'DESZ-DNA' als ze:

 • Opleiding bij DESZ hebben genoten (minimaal 1 jaar)
 • Woonachtig zijn in Zwartsluis
 • Niet woonachtig zijn in Zwartsluis, maar wel de opleiding bij DESZ hebben genoten (minimaal 1 jaar)
 • Niet woonachtig zijn in Zwartsluis, maar wel meer als 4 aangesloten seizoen deel uit hebben gemaakt van de A-selectie.

Om dit hoge gehalte aan DESZ-DNA te realiseren en te bewaken voldoet de A-selectie aan de volgende criteria.

 • De selectie bestaat uit 20 spelers (18 veldvoetballers en 2 keepers), hiervan hebben minimaal 16 spelers een DESZ-DNA-gehalte.
 • In competitie- en bekerwedstrijden voldoet het basisteam aan minimaal 7 spelers met dit DESZ-DNA-gehalte. Tijdens wedstrijden kan het voorkomen dat het minimale aantal van 7 spelers met DESZ-DNA niet wordt gerealiseerd.
 • De samenstelling voor de aankomende wedstrijd wordt op donderdag bekend gemaakt. Hierbij wordt bovenstaande in acht genomen.

Mocht een speler in het seizoen gaan wonen in Zwartsluis het DESZ-DNA, dan is deze met onmiddellijke ingang van kracht.

In 2021 worden de uitgangspunten van het beleid "samenstelling A-selectie" opnieuw geevalueerd en vastgesteld door het hoofdbestuur.Belangrijkste uitgangspunt is dat er voldoende kansen zijn om zelf opgeleide jeugdspelers door te laten stromen naar de A-selectie.

Wees sociaal en deel

Advertentie

Active Creations
websitesponsor Active Creations
Twitter
Fotoalbum
Bekijk alle fotoalbums >
 • Sinds 1946
 • 500 leden
 • 2J klasse
 • 27 teams