Nieuws

Update bestuurssamenstelling DESZ

Auteur: Het bestuur.

Woensdag 1 augustus | Eind dit jaar (november ) staat de jaarlijkse ledenvergadering gepland. Tijdens deze ledenvergadering zullen er een aantal bestuursleden aftredend zijn. Dit zijn Martin Pastink (voorzitter), Herman Mones (Penningmeester), Atze ten Klooster(Accommodatie & Sportpark) en Gerjan Kronenberg ( Jeugd -en Senioren Zaken).

De laatste 3 hebben aangegeven door te willen in een volgende termijn en zijn herkiesbaar. Atze en Herman in hun huidige functie en Gerjan in de functie als bestuurslid Beleid- en vrijwilligerszaken. Martin Pastink zal de voorzittershamer, na 8 jaar, in november neerleggen. Over zijn opvolging komen wij medio september terug.

Afgelopen jaren is gebleken dat de functie Bestuurslid Jeugd en Seniorenzaken een zware positie is binnen ons Bestuur, die veel tijd en aandacht vraagt. Daarom willen wij deze functie splitsen in 2 bestuursfuncties. Nl. Bestuurslid Jeugdzaken en Bestuurslid Seniorenzaken.

Het bestuurslid Jeugdzaken is verantwoordelijk voor de jeugdafdeling en stuurt de jeugdcoördinatoren/jeugdcommissie en aan. Het bestuurslid Seniorenzaken is verantwoordelijk de Seniorenafdeling en stuur de Seniorencommissie/TC/Expertisegroep K&B aan. Mocht je geïnteresseerd zijn in de taken en verantwoordelijkheden die horen bij de functie Bestuurslid Jeugd en Bestuurslid Senioren dan kun je terecht bij Gerjan Kronenberg (06-10322973 of jeugdenseniorenzaken@desz.nl)

Gerjan heeft aangeven dat hij de huidige bestuursverantwoordelijkheden binnen de JSZ lopende het seizoen 2018/2019 gaat overdragen aan de nieuwe bestuursleden op deze posities. Op dit moment heeft het bestuur echter nog geen kandidaten gevonden die de bestuursfunctie JSZ wil overnemen. Vandaar een belangrijke oproep aan de leden om kandidaten te vinden of door te geven als jezelf geïnteresseerd bent in de functie als bestuurslid Jeugdzaken of bestuurslid Seniorenzaken. Met de desbetreffende aanmeldingen zullen wij op korte termijn in gesprek gaan. Het eventueel meedraaien met bestuursvergaderingen behoort tot de mogelijkheden.

Vragen over bovenstaande mail kunnen jullie stellen aan Martin Pastink. (06-53325026 of martinpastink@msn.com).

Wees sociaal en deel

Twitter
Fotoalbum
Bekijk alle fotoalbums >
  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 2J klasse
  • 27 teams