Nieuws

Uitnodiging algemene ledenvergadering op 15 november

Auteur: Het Bestuur.

Dinsdag 1 oktober | Op vrijdag 15 november vindt de algemene ledenvergadering plaats. Inloop is vanaf 19;30.

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen voorjaarsvergadering 2019
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarrekening en begroting door de penningmeester
5. Verslag kascontrolecie.
6. Benoeming kascontrolecie
7. Verslag PR & Sponsoring

8. Verslag kantinecie.
9. Verslag jeugd- en seniorenzaken
10. Verslag vrijwilligersbeleid
11. Verslag scheidsrechtercie.
Pauze
12. Verslag Website
13. Verslag Club van 100
14. Verslag Sportpark Cingellanden
15. Verslag Supportersclub
16. Jubilarissen
17. Bestuursverkiezing
Aftredend niet verkiesbaar: Jitse Antuma, Robert-Jan de Vries, Adriaan Ter Horst.
We stellen voor als voorzitter Barend Vinke en als bestuursleden Gerjan Spit en Cor Koning.
Namen van tegenkandidaten kunnen een uur voor de vergadering, schriftelijk en voorzien van 5 handtekeningen worden ingediend bij het bestuur.
18. Rondvraag
19. Sluiting
De stukken m.b.t. punt 2 en 3 zijn vanaf 11 november a.s. voor leden beschikbaar en liggen ter inzage in ons clubgebouw. De stukken m.b.t. punt 4 zijn vanaf 8 november opvraagbaar bij onze penningmeester, Herman Mones.

Wees sociaal en deel

Advertentie

Active Creations
websitesponsor Active Creations
Twitter
Fotoalbum
Bekijk alle fotoalbums >
  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 2J klasse
  • 27 teams