Nieuws

​UPDATE - Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering DESZ op maandag 26 november 2018

Auteur: Het bestuur.

Woensdag 31 oktober | Op maandag 26 november vindt de algemene ledenvergadering plaats in onze kantine. Je bent van harte uitgenodigd. De bijeenkomst begint om 20:00 uur. Vanaf 19.30 uur ontvangen wij u graag met een kop koffie.

Agenda:

1.Opening

2.Notulen A.L.V. 2017

3.Jaarverslag secretaris

4.Jaarekening en begroting door penningmeester

5.Verslag kascontrolecommissie

6.Benoeming kascontrolecommissie

7.Verslag P.R. en sponsoring

8.Verslag kantinecommissie

9.Verslag jeugd-seniorzaken /kwaliteit en borging

10.Verslag vrijwiliigersbeleid

11.Verslag Scheidsrechterscommmissie

P A U Z E

12.Verslag website

13.Verslag club van 100

14.Verslag Sportpark Cingellanden

15.Verslag Supportersclub

16.Jubilarissen

17.Bestuursverkiezing.

Aftredend (niet herkiesbaar) Martin Pastink

Aftredend (herkiesbaar) Atze ten Klooster-Gerjan Kronenberg-Herman Mones

Als Vice-Voorzitter stellen we voor Jitse Antuma.

De volgende vacatures staan open: bestuurslid senior- en juniorzaken, voorzitter

Namen voor kandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering, schriftelijk ,voorzien van 5 handtekeningen, worden ingediend bij het bestuur.

18 Rondvraag

19 Sluiting.

De stukken m.b.t.punt 2-3 zijn vanaf 21 nov voor de leden beschikbaar en liggen ter inzage in ons clubgebouw. M.b.t punt 4 vanaf 19 nov. opvraagbaar bij onze penningmeester, Herman Mones

Wees sociaal en deel

Advertentie

Bert Leistra Makelaardij
clubsponsor Bert Leistra Makelaardij
Twitter
Fotoalbum
Bekijk alle fotoalbums >
  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 2J klasse
  • 27 teams