Nieuws

#SamenDESZ - Samen toekomstbestendig

Auteur: Het Bestuur.

Dinsdag 16 november | - Beste leden van S.V. DESZ - DESZ is een mooie vereniging! En er is in het 75 jaar bestaan heel veel moois gerealiseerd! Het bestuur van DESZ heeft Ronald Kerssies, Tjeerd Krol en Gijsbert van Dijk gevraagd om mee te denken hoe we DESZ ook in de toekomst succesvol kunnen laten zijn.

Naar aanleiding van diverse gesprekken met diverse personen binnen DESZ zijn aandachtspunten geformuleerd om de voetbalvereniging duurzaam succesvol te laten zijn. Daarbij willen we het goede behouden en alleen waar nodig aanpassingen doen in de organisatie om slagvaardig te zijn en ervoor zorg te dragen dat voldoende vrijwilligers worden betrokken.

Er is een notitie opgesteld door Ronald, Tjeerd en Gijsbert waarin deze aandachtspunten staan beschreven welke we willen toelichten tijdens de eerstvolgende ledenvergadering. Om jullie alvast kennis te laten nemen van de inhoud vinden jullie onderstaand deze notitie.

Advertentie

Bert Leistra Makelaardij Hasselt
clubsponsor Bert Leistra Makelaardij Hasselt
Twitter
Fotoalbum
Bekijk alle fotoalbums >
  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 2J klasse
  • 27 teams