Nieuws

​Ontwikkelingen Commissie Seniorenzaken

Auteur: Het bestuur.

Vrijdag 14 december | Afgelopen week heeft het bestuur een goed gesprek gevoerd met de zittende leden van de Commissie Seniorenzaken. Daarbij is teruggekeken op de afgelopen periode, maar er zijn ook afspraken gemaakt voor de aankomende periode. Hieronder volgt een samenvatting van de besproken onderwerpen.

Bestuurlid Senioren Zaken vacant
Zoals tijdens de ledenvergadering van 19 november jl. aangegeven zou de beoogde kandidaat Harm Folkerts de bestuursfunctie invullen, echter heeft hij zich een week voor de ledenvergadering helaas terug getrokken. Tevens is hij gestopt als lid van de Commissie Seniorenzaken. Hierdoor is deze bestuursfunctie nu vacant, want Gerjan Kronenberg is inmiddels gestart als bestuurslid Beleid en Vrijwilligers. Via deze weg willen we zowel Harm als Gerjan bedanken voor al hun inzet en de vele uren vrijwilligerswerk binnen de Commissie Seniorenzaken de afgelopen jaren. We onthouden dat beide mannen als boegbeelden van het voetbaltechnische beleid richting hebben mogen geven aan het succes binnen onze vereniging!

Aanspreekpunten Senioren Teams
Om duidelijkheid te creëren voor alle seniorenteams is de volgende verdeling qua aanspreekpunten vanaf de ledenvergadering van 19 november van kracht.

DESZ 1 => Henk ten Klooster
DESZ 2 => Harold Joosten
DESZ VR1, DESZ 3 en 7x7 teams => Gerjan Spit

De drie leden van de commissie Seniorenzaken hebben als spreekbuis in het bestuur Harold Joosten aangewezen. Hij sluit vanaf december aan bij de bestuursvergaderingen. Die wordt eind februari geëvalueerd door de commissie Seniorenzaken en de vice voorzitter. Doel is om in de ledenvergadering van aankomend voorjaar een nieuw bestuurslid Seniorenzaken voor te dragen.

Aangezien het afgelopen periode erg onrustig is geweest omtrent de afspraken die er zijn t.a.v. het doorschuiven en afstaan van spelers binnen de seniorenafdeling zal hier in de winterstop samen met het bestuur een evaluatie op plaats vinden om dit de 2e seizoenshelft te verbeteren. Nieuwe richtlijnen/afspraken zullen in januari aan de selecties kenbaar worden gemaakt.

Deze maand vindt er tevens door de Commissie Seniorenzaken en het bestuur een evaluatie plaats met beide hoofdtrainers. Over de uitkomsten hopen wij nog dit jaar meer duidelijkheid te kunnen geven.

Het Bestuur

Wees sociaal en deel

Advertentie

Bert Leistra Makelaardij
clubsponsor Bert Leistra Makelaardij
Twitter
Fotoalbum
Bekijk alle fotoalbums >
  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 2J klasse
  • 27 teams