Nieuws

Onderzoek vrijwilligerswerk bij DESZ

Auteur: Het bestuur.

Donderdag 8 februari | ​Een aantal maanden geleden verscheen er in de social media het artikel van scheidend jeugdvoorzitter Remko Dijkmans (zie bron). Dit in combinatie met de maatschappelijke trend dat iedereen het steeds drukker heeft en individualisme steeds nadrukkelijk naar voren komt, maakt het dat er tekorten ontstaan in het aantal vrijwilligers welke een vereniging nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

Bron: Artikel AD

Deze trends zetten zich ook voort bij DESZ. Een tekort aan vrijwilligers heeft tot gevolg dat de continuïteit van onze vereniging in gevaar komt en misschien zelfs al in gevaar is. Dit seizoen heeft DESZ grote moeite gehad om 4 teams te voorzien van trainers /leiders, waardoor het pas medio september duidelijk werd voor deze teams hoe het seizoen zou gaan verlopen. Deze situatie heeft dermate veel frustratie overgeleverd dat afgelopen maanden (te)veel (jeugd)leden bedankt hebben als lid. In ons beleid en doelstellingen hebben we geformuleerd dat we graag alle teams voorzien van een trainer/leider, maar we hebben ook kwalitatieve doelstellingen neergelegd bij de "standaard" teams die nu ook onder druk komen te staan.

Bovenstaande punt is een actueel probleem waar we tegen aan lopen t.a.v. de jeugdafdeling, echter kan dit net zo goed van toepassing zijn op de andere verenigingsonderdelen (kantinepersoneel, PR & Communicatie of het klusteam etc) Als bestuur hebben wij dit onderwerp meerdere keren reeds besproken aangezien dit directe gevolgen heeft op de doelstellingen die we willen nastreven. Wellicht dienen we die bij te stellen als de leden anders willen. Daarom hebben wij op de ledenvergadering van November aangegeven dat we onderzoek gaan doen naar de wijze van vrijwilligerswerk binnen DESZ en in hoeverre iedereen bereid is om zijn steentje hieraan bij te dragen. Daarom krijgen alle leden( maximaal 1 enquete per gezin) volgende week een uitnodiging via de mail om aan te geven wat je vindt van de uitvoering van vrijwilligerswerk. Binnen een paar minuten is deze enquête ingevuld en wij waarderen je mening! De enquête is uiteraard anoniem en de uitkomst zal het bestuur presenteren aan de leden.

Mochten er vragen zijn over bovenstaand onderzoek , dan kunnen jullie bij alle bestuursleden terecht om deze te stellen.

Wees sociaal en deel

Twitter
Fotoalbum
Bekijk alle fotoalbums >
  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 2J klasse
  • 27 teams