Nieuws

Nieuwe teamindelingen Jeugd seizoen 2024-2025

Auteur: Jeugdcommissie.

Vrijdag 28 juni | Normaal gesproken publiceert de jeugdcommissie begin juni de nieuwe teamindelingen voor het aankomende seizoen. Door diverse oorzaken hebben wij dat moment moeten uitstellen. Het was namelijk dit jaar geen eenvoudige opgave.

Het één op één doorzetten van een volledig team naar een volgende leeftijdscategorie is niet altijd mogelijk aangezien bepaalde teams naar een andere leeftijdscategorie, groepsgrootte en/of veld gaan en je altijd te maken hebt met ledenmutaties, vaak op het laatste moment.

Wij maken voor de indeling van de jeugd gebruik van de inbreng van de trainers en de voetbalscouts die het hele jaar de ontwikkelingen van de jeugdleden beoordelen. Wij proberen ieder lid zodanig in te delen dat hij of zij zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen en maximaal plezier beleeft aan het uitoefenen van deze mooie voetbalsport.

In het kort hanteren wij hierbij de volgende uitgangspunten:

  • 1. Plezier in het voetbalspelletje en het juiste niveau zijn de basis voor de ontwikkeling van onze leden.
  • 2. Indelen op basis van leeftijd en minder op kracht of kwaliteit. Bij het spelen in de eigen leeftijdsklasse, gaat het echt om voetbal
  • 3. Daarna wordt gekeken naar de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Denk hierbij aan het spelen in een team met kinderen uit de eigen omgeving, indien dit wenselijk is.
  • 4. Tot slot is er beperkt ruimte om rekening te houden met vroegrijpers en laatrijpers. Oftewel, de mogelijkheid om spelers bij uitzondering een jaar boven of onder hun leeftijd te laten spelen als dat vanuit fysiek of sociaal aspect gewenst is.

Het indelen van spelers in het juiste team is dus ook persoonlijk waarbij maatwerk op individueel niveau voor spelers mogelijk is, indien de groepsgrootte van een team dit ook mogelijk maakt. Tot slot kan er een afwijkende keuze gemaakt worden als er getalsmatig geen representatief team gevormd kan worden, uiteindelijk zijn wij een vereniging met een beperkt aantal teams in de verschillende leeftijdsgroepen.

Hieronder de publicatie van de indeling zoals deze door de jeugdcommissie is samengesteld.
Teamindelingen Jeugd seizoen 2024-2025

We realiseren ons dat op elke indeling, vanuit eigen individuele situatie of gedachten, opmerkingen te maken zijn. Het is een enorme klus die we uiterst zorgvuldig hebben uitgevoerd. Toch kan er nog een vraag of opmerking leven. Hiervoor kan per e-mail contact gezocht worden met de jeugdcommissie via jeugdzaken@desz.nl. De jeugdcommissie zal alle binnengekomen e-mails zorgvuldig behandelen en dat maakt, gezien de aanstaande zomerperiode, dat wij in de laatste week van augustus of de eerste week van september zullen reageren op de binnengekomen e-mails.

Advertentie

Active Creations Zwartsluis
websitesponsor Active Creations Zwartsluis
Twitter
Blijf op de hoogte en volg ons via https://twitter.com/SVDESZ.
Fotoalbum
Bekijk alle fotoalbums >
  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 3D klasse
  • 24 teams