Nieuws

Nieuwe teamindeling vrouwen/meisjes restant 2017/2018

Auteur: Gerjan en Jacques.

Maandag 22 januari | Op 19 januari 2018 was er een bijeenkomst met de meisjes/damesteams om deze groep op de hoogte te brengen over de nieuwe teamindeling voor het restant van het seizoen 2017/2018. Dit is een samenvatting van wat besproken is om de meisjes/dames te informeren, zodat iedereen goed op de hoogte is van de veranderingen.

Afgelopen weken hebben we meerdere keren om tafel gezeten met de kaderleden van MO15-1, MO19-1 en VR1. Onderwerp van de gesprekken was de onderbezetting van de teams. Al snel werd duidelijk dat wij namens DESZ een beslissing moesten nemen die gevolgen zouden hebben voor de indeling van de teams. We hebben een aantal scenario's uitgewerkt en voorgelegd aan de teams. Uit de stemming kwam geen duidelijke voorkeur voor een scenario naar voren. Om de mogelijke gevolgen in te schatten en een duidelijker beeld te krijgen hebben we afgelopen week de speelsters een stelling voorgelegd. Dit heeft voor ons veel verduidelijkt.

Het uitwerken van de verschillende scenario's heeft DESZ doen besluiten om jongens en meisjes t/m O15 met ingang vanaf volgend seizoen (2018/2019) gemengd te laten voetballen. Dit sluit aan bij de visie van de KNVB en daarnaast zien we aan het aantal huidige vrouwelijke leden dat het voor DESZ een onmogelijke opgave wordt om de komende jaren t/m O15 een meisjesteam in te schrijven voor de competitie.

Restant seizoen 2017/2018
Er een indeling tot stand gekomen die in ieder geval tot het einde van het seizoen de mogelijkheden biedt om met een goede bezetting per team te kunnen voetballen. Die indeling sluit denken wij het meeste aan bij de voorkeuren van de speelsters. De nieuwe indeling heeft tot gevolg dat MO15-1 opgeheven wordt. De 1e-jaars O15 speelsters gaan het restant van de competitie in een JO15 team spelen. De 2e-jaars sluiten aan bij het huidige MO19-1 team. We proberen nog om dit team om te zetten naar een MO17 team. Een aantal speelsters van MO19-1 zal doorschuiven naar VR1.

Seizoen 2018/2019
Op basis van een leeftijdsindeling volgens de richtlijnen van de KNVB kunnen we constateren dat het aantal vrouwelijke leden op dit moment niet voldoende perspectief biedt om een elftal in te schrijven voor de competitie in seizoen 2018/2019. Door nu VR1 nog in de competitie te houden krijgen we een aantal maanden de tijd om speelsters te werven voor VR1. Het is noodzakelijk dat er vier á vijf speelsters bij komen ten op zichtte van de huidige aantallen.

Zoals het er nu uitziet worden de vrouwelijke jeugdleden boven O15 in één meisjesteam ingedeeld. Het actuele ledenbestand zal op dat moment bepalen of dit MO19 of MO17 wordt.

In de bijlage zie je de teamindeling voor het restant van het seizoen 2017/2018. Dinsdag starten de trainingen in de nieuwe samenstelling.

Wij hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd.

Met sportieve groet,

Gerjan Kronenberg (bestuur) en Jacques Leeuw (Coördinator)

Wees sociaal en deel

Advertentie

Active Creations
websitesponsor Active Creations
Twitter
Fotoalbum
Bekijk alle fotoalbums >
  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 2J klasse
  • 27 teams