Nieuws

Ledenvergadering op 22 november 2021

Auteur: Van het secretariaat.

Dinsdag 9 november | Op 22 november aanstaande vind de ledenvergadering plaats.

A G E N D A

Vergadering : Algemene Ledenvergadering

Datum : Maandag 22 november 2020

Aanvang : 20:00 uur

Locatie : Kantine S.V. DESZ

1. Opening en vaststelling agenda

2. Ingekomen stukken

3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 15 November 2019

4. Jaarverslag 2020/2021

5. Financieel verslag 2020/2021 en begroting 2021/2022.

6. Verslag kascommissie / benoeming kascommissie

7. Update Sportpark

8. #SamenDESZ – Samen toekomstbestendig

9. Jubilarissen

10. Bestuursverkiezing

Verkiesbaar: Gilbert Pastink - Sponsoring & PR en Marjan Rosloot - Secretaris Aftredend : Cor Koning – Senioren Zaken – vacant

[Tegen]kandidaten kunnen ondersteund door minimaal drie leden uiterlijk tot 15 november 19.30 uur ingebracht worden via secretaris@desz.nl

11. Rondvraag

12. Sluiting

Wij hopen u als lid van SV DESZ te verwelkomen! # SamenDESZ

Bestuur S.V DESZ

De stukken m.b.t. punt 3 en 4 zijn vanaf 12 november a.s. voor leden beschikbaar en liggen ter inzage in ons clubgebouw.

De stukken m.b.t. punt 5 zijn vanaf 12 november opvraagbaar bij onze penningmeester, Herman Mones

Advertentie

Active Creations Zwartsluis
websitesponsor Active Creations Zwartsluis
Twitter
Fotoalbum
Bekijk alle fotoalbums >
  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 2J klasse
  • 27 teams