Nieuws

​Jaarvergadering DESZ wordt verplaatst naar maandag 6 februari 2023

Auteur: Het bestuur.

Donderdag 17 november | Beste leden, Op maandag 28 november staat de jaarlijkse ledenvergadering op de planning, echter deze zal worden verplaatst naar maandag 6 februari om 20:00 uur.

Tijdens de ledenvergadering van 11 april jl. is een nieuwe bestuurs-structuur voor DESZ toegelicht aan de leden. Vanuit de leden is instemming gegeven om een nieuw hoofdbestuur en een dagelijks bestuur te formeren. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het vormgeven van het nieuwe hoofdbestuur en het dagelijks bestuur. Het bestuur is van mening dat mooie stappen zijn gezet, echter voor bepaalde commissies en voor het hoofdbestuur dienen nog zaken verder te worden ingevuld en uitgewerkt.

In het kader van overdracht van diverse portefeuilles zijn ook nog een aantal belangrijke stappen te zetten. Deze gesprekken zouden afgelopen periode plaats vinden, maar zijn vanwege de trieste privé omstandigheden bij de familie Vinke niet doorgegaan. Het is de verwachting dat in de aankomende periode aan alle openstaande punten verder gewerkt zal worden, maar het plan dat, tijdens de ledenvergadering van 28 november een volledige invulling van een hoofdbestuur en dagelijks bestuur gepresenteerd kan worden, komt te vroeg.

Vanwege bovenstaande kiezen wij ervoor om de ledenvergadering te verschuiven naar maandag 6 februari 2023. Op de ledenvergadering van 6 februari zullen, naast de bestuursverkiezingen, de reguliere agendapunten op de rol staan inclusief het in het zonnetje zetten van de jubilarissen. De volledige agenda en de daarbij behorende documenten worden ruim van te voren aangeboden via deze website.

Advertentie

Bert Leistra Makelaardij Hasselt
clubsponsor Bert Leistra Makelaardij Hasselt
Twitter
Blijf op de hoogte en volg ons via https://twitter.com/SVDESZ.
Fotoalbum
Bekijk alle fotoalbums >
  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 3D klasse
  • 24 teams