Nieuws

Algemene Ledenvergadering verplaatst naar volgend jaar

Auteur: Het Bestuur.

Dinsdag 10 november | Het zal jullie niet verbazen dat het bestuur heeft besloten om de jaarvergadering van maandag 23 november niet door te laten gaan. Er is ook overwogen om de vergadering digitaal te laten plaatsvinden maar omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen de mogelijkheid heeft aanwezig te zijn is hier niet voor gekozen. 
In de zogenaamde spoedwet Corona heeft de wetgever verenigingen de ruimte gegeven om de jaarvergadering te verplaatsen naar het voorjaar en dat gaan wij dan ook doen. Wij zullen binnenkort een nieuwe datum vaststellen en deze naar de leden communiceren. Wij beseffen dat we samen een hele moeilijke tijd doormaken en wij hopen dat iedereen gezond blijft en dat we op termijn elkaar weer mogen begroeten op ons sportpark. Hou vol! #SamenDESZ!

De agenda willen wij wel alvast met jullie delen. Deze hebben wij hieronder gepubliceerd.

Op een aantal punten volgt een extra toelichting.

  • Het financieel verslag boekjaar 2019/2020 is vanaf 23 november opvraagbaar bij onze penningmeester Herman Mones (penningmeester@desz.nl).
  • De kascommissie zal dit jaar conform planning de controle uitvoeren en hiervan verslag doen in de jaarvergadering.
  • Jubilarissen worden dit jaar nog persoonlijk benaderd en in het zonnetje gezet door het Bestuur.
  • Bestuursverkiezing Sponsoring & PR.De portefeuille Sponsoring & PR is afgelopen jaar verdienstelijk ingevuld door Gilbert Pastink en Roelof-Jan Smit. Roelof Jan heeft aangegeven dat hij stopt per 1 december 2020 en daarom willen we Gilbert Pastink voordragen om deze bestuursfunctie te gaan vervullen.
    Het secretariaat is afgelopen jaar uitgevoerd door Hanneke van Dijk. Conform afspraak is zij na één seizoen inmiddels gestopt met deze functie.Het bestuur heeft helaas nog geen vervang(st)er gevonden. De aankomende maanden zal het bestuur verder op zoek gaan naar een geschikte kandidaat.Wij willen bij deze Roelof-Jan en Hanneke enorm bedanken voor hun inzet voor onze vereniging!

AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda

2. Ingekomen stukken

3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 15 November 2019

4. Jaarverslag 2019/2020

5. Financieel verslag 2019/2020 en begroting 2020/2021.

6. Verslag kascommissie

7. Stand van zaken beleidsplan SamenDESZ 2.0.– Highlights diverse commissies

8. Jubilarissen

9. Bestuursverkiezing

Verkiesbaar: Gilbert Pastink - Sponsoring & PR

Vacant : Secretariaat

[Tegen]kandidaten kunnen ondersteund door minimaal vijf leden ingebracht worden via secretaris@desz.nl

10. Sluiting

Wees sociaal en deel

Advertentie

Bert Leistra Makelaardij
clubsponsor Bert Leistra Makelaardij
Twitter
Fotoalbum
Bekijk alle fotoalbums >
  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 2J klasse
  • 27 teams